Spiritualita, česky duchovnost, neznamená pouze zbožnost či náboženské zaujetí. Jde o způsob vnitřního vnímání a postoj k tomu, co člověka přesahuje. Duchovní inteligence je schopnost napojení na samotné univerzum, je to inteligence duše, která není závislá na náboženství. Rozvinutá duchovní inteligence je přizpůsobivá, schopna hledat odpovědi na nejhlubší otázky existence, je nezávislá na okolí, brání se konvencím, umí v životě překonat bolest a zpracovat utrpení, nezraňuje druhé.

Mystika původně označovala vše, co souviselo s tajným kultem a zasvěcením. „Mystikos“ znamená uzavřít své smysly, zasvětit do tajemství. Mystika je vnitřní duchovní zkušenost, setkání s božským, které nelze vyjádřit slovy. Představuje různé náboženské praxe, které směřují od očištění, přes osvícení, ke sjednocení. Patří sem i jóga či kabala.

Esoterika byla v minulosti jen pro zasvěcence a zahrnovala různé tajné nauky, např. alchymii, magii i astrologii.