Numerologický rozbor jména

Jméno svým obsahem a vibrací předurčuje k určité životní cestě. Je opakovaně v
průběhu života vyslovováno či psáno, má svoji historii (dle nomenologie) a tudíž nás
určitým způsobem ovlivňuje.

Rozbor jména se uplatní zejména při výběru jména pro novorozence, nebo pokud se
člověk se svým jménem neztotožňuje, popř. si chce jméno změnit.

Rozbor obsahuje soustavu čísel, která vyjadřují podstatu duše, charakter, zděděné
založení, vnitřní touhy a přání, směřování v životě.

K numerologickému rozboru jména je vhodné uvést všechny jeho obdoby, kterými jsme
oslovováni (např. Kateřina, Katka, Káča, Kačenka,…), vč. přezdívek.