Co potřebujeme k sestavení horoskopu?
Datum (den, měsíc, rok), místo a čas narození.

Potřebujeme čas narození co nejpřesnější?
Ano.
Bez přesného času narození lze určit pouze pozice planet vůči sobě (tj. základní
tendence osobnosti), ale už se nedozvíme v jaké oblasti života se tyto tendence
projevují a jakým způsobem, což je významné pro výklad horoskopu. Také nám
bez přesného času narození zůstane ukryt Ascendent.

Jak a kde zjistíme přesný čas narození?
Tento údaj, který je údajem osobním, si můžete vyžádat z archivu porodnice, kde
jste se narodili. Pokud nemocnice již neexistuje (byla zrušena), pak by archiv
měl být převeden pod příslušný okresní či krajský úřad. Na těchto úřadech
můžete pátrat na matrice, odboru vnitřních věci či odboru občansko-správním,
kde vyplníte příslušný formulář (každý kraj má jinak), a za správní poplatek
dostanete odpověď. V současném světě je dotaz na čas narození už běžným
dotazem a na úřadech se nad ním nikdo nepozastavuje, a tak se nemusíte
ničeho obávat.

Pamatují si maminky přesný čas narození svých dětí?
Někdy ano, někdy ne. Mohou se splést i o hodinu, např. pokud byl porod těžší. Ale
už i pár minut horoskop může změnit. S údaji od maminky tedy nelze spolehlivě
pracovat, spíše jen orientačně. U starších ročníků nemusí záznamy v archivech
být, a pak přesnější hodinu určuje astrolog společně při diskuzi s nositelem
horoskopu.