Mozek funguje na principu elektřiny. Frekvence mozkových vln jsou měřitelné (EEG). Dle frekvenčních hladin je známo pět stavů: