Rozbor osobní roční vibrace a devítiletých cyklů

Osobní roční vibrace je číslo, které nám vládne po dobu 12 měsíců, od jedněch
narozenin k dalším. Opakuje se v devítiletých cyklech, kdy po ročním období dochází ke
změně vibrace od jedničky až po devítku. Lze zjistit, v jaké osobní roční vibraci jsme se
narodili. Osobní roční vibrace poukazuje na možnosti i úskalí příslušného období. Díky
tomu se můžeme na tyto události připravit.

Devítileté cykly určují číslo, které nám vládne po dobu 9 let. Začátek těchto cyklů není
u každého stejný, odvíjí se od životního čísla. Devítileté cykly jsou čtyři, poslední čtvrtý
cyklus je až do konce našeho života. Číslo příslušného devítiletého cyklu definuje
charakter a ladění devítiletého období, směr našeho vývoje. Lze si udělat orientační
představu o možnostech a překážkách na životní cestě.

Rozbor se zapisuje do trojúhelníků. Např. datum narození 1.3.1985, první devítiletá
vibrace pod nadvládou čísla čtyři, začíná v roce 2013, ve věku 28 let.